FLL 2019 Košice - víťazi

First Lego League regionálne kolo – Košice 2019

Regionálne kolo FLL v Košiciach sa konalo 10. januára 2019 v priestoroch Kultúrparku v organizovaní Prírodovedeckej Fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Podujatie otvoril hlavný organizátor Róbert Hajduk a viceprimátorka Košíc Lucia Gurbáľová pred publikom súťažiacich z 20 tímov v celkom počte 165 žiakov. Na súťaži si zmerali sily výborne pripravené tímy s kreatívnymi robotickými konštrukciami a originálnymi výskumnými projektami. V napínavom boji sa tímu Talentum podarilo obhájiť svoje celkové prvenstvo z minulých ročníkov. Talentum vyhral tri kategórie (Robot Game, Robo Design, Výskumný projekt). Do Česko-Slovenského stredoeurópskeho semifinále, ktoré sa bude konať v Bratislave 9.2.2019 postúpili tri najlepšie tímy.

Členmi tímu Talentum sú: Mária Kuczik, Oliver Dávitko, Ján Pavol Luby, Matúš Pačuta, Alex Pándy, Maximilián Pándy, Oskar Urbán.
Mentorka tímu Angelika Haneszová.

Oficiálne výsledky súťaže

TVKošice: Video reportáž o súťaži