DSC_7410

FLL 2015 Regionálne kolo – Košice

Tím TalentumSAP výborným výsledkom vyhral tohtoročné regionálne kolo súťaže FIRST LEGO LEAGUE v Košiciach. Náš robot pokoril dokonca aj slovenský rekord v kategórii Robot Game. 

Robot game

Náš robot už v základných kolách nastolil nový slovenský rekord (765 bodov). Neskôr vo finále ešte zlepšil toto skóre na konečných 829 bodov.

Výskumný projekt

Porota hodnotila náš projekt vynikajúcim prvým miestom. Alphabox je inteligentný smetný kôš vybavený lisom pre PET fľaše, ktorý ich je schopný stlačiť na 1/3 ich objemu. Okrem toho sme do ňho zabudovali aj senzor, ktorý meria plnosť koša a aj dymový detektor pre prípad požiaru. Na základe zmeraných údajov je schopný posielať informácie do firmy, ktorá spracúva odpad, aby sa zlepšila efektivita separovania.

Celkovo 1. miesto
Robot game 1. miesto
Robot design 3. miesto
Výskumný projekt 1. miesto
Tímová práca 3. miesto

Celkovo náš tím dosiahol 1.miesto, čomu sa najviac tešíme. Na tento výsledok môžeme naviazať vo februári vo finále krajín V4. Tohto roku finále V4 sa uskutoční v Košiciach, v Kunsthalle.

Pozrite si naše video zo súťaže:

Členovia tímu:
Szitás Zoltán, Pándy Maximilan, Urbán Oszkár, Kukoricás Bence, Luby János, Davitko Olivér és Kovács Norman.