Fencing Master

Fencing Master

Fencing Master je riešenie pre výučbu v kategórii Research Project tímu Talentum na FLL World Class Task – inteligentný terč pre šermiarov.

Prezentovali sme Fencing Master na FLL Semi Final South-east v Debrecíne, kde sme vyhrali cenu najlepšieho projektu. Ďalej sme predstavili náš projekt na svetovom festivale FIRST v St. Louis (2015) a dostali sme ocenenie v kategórii Innovative Solution, 3. miesto.

Teraz publikujeme viac informácií o našom víťaznom projekte Fencing Master.

Funkcie:

  • Inteligentný systém pre šermovanie
  • Webové rozhranie pre ovládanie trénovacieho procesu, pripojenie k počícaču cez WiFi
  • Detektor techniky nohy
  • 3 spôsoby spätnej väzby pre šermiara alebo trénera: farebné svetelné pásy, zvuky, webové rozhranie
  • Rôzne softvérové módy tréningu

Technické detaily:

  • Kontrolované vstavaným mikropočítačom Raspberry Pi
  • Programované v Jave, zdrojový kód nájdete na GitHub

Pre viac informácií navštívte stránku http://fencingmaster.talentum.net/.