WRO 2021

World Robot Olympiad Majstrovstvá Slovenska 2021

Kvôli obmedzeniam, ktoré boli zavedené pre COVID-19 v roku 2020 nebolo možné zorganizovať súťaž WRO, preto nás veľmi teší, že sme tento rok dokázali pokračovať v súťaži WRO na Slovensku. V mene organizátorov Edutus Slovakia a Nadácia Talentum Cassovienis ďakujeme všetkým účastníkom za ich aktívny a prístup. Zároveň si veľmi ceníme pomoc partnerov a sponzorov pri realizácii súťaže.

Majstrovstvá Slovenska World Robot Olympiad sa v roku 2021 uskutočnili v on-line forme na základe medzinárodných pravidiel, ktoré boli uverejnené na stránke www.wro.sk 01.04.2021. Súťažné tímy sa následne zaregistrovali. Svoje riešenia nahrali na video a poslali do hodnotiaceho systému, v ktorom ich porota následne 18-20. júna obodovala.

 

Video o vyhlásení výsledkov WRO 2021 bolo uverejnené 23.06.2021, 13:00.
https://www.youtube.com/watch?v=zmYIRmXtKEw

 

Výsledky súťaže v kategórii Regular sú nasledujúce:

WeDo ( do 10 rokov)

  1. Team Réka (150 bodov)

Elementary (10 – 12 rokov)

  1. Team TZ (28 bodov)
  2. Team Buzita (16 bodov)

Junior (12 – 15 rokov)

  1. Helmeci Robot Boys (58 bodov)

Senior (15 – 20 rokov)

  1. Talentum (78 bodov)
  2. E-Force (63 bodov)
  3. Beginners (44 bodov)

 

Partneri: Technická Univerzita v Košiciach, Matsuko s.r.o.

KKUI

Matsuko
Sponzor: Unique People spol. s r.o.

UP-log-landscape